konsulent

En konsulent er en person, som rådgiver inden for et bestemt ekspertiseområde, såsom eksembel reklame, jura, teknologi, personaleadministration, kontrakter etc. Ordet konsulent stammer fra det latinske ord consultare, som direkte oversat betyder at diskutere, konsultere eller “spørge om råd”.


bisidder

En borger, der ønsker det, har efter forvaltningslovens § 8 ret til, at lade sig repræsentere eller bistå af andre, når forvaltningen behandler sagen. Det er borgeren, der vælger, hvem han eller hun ønsker som bisidder.

Kommissionssalg

Kommissionssalg er, når en genstand sælges gennem brug af en såkaldt kommissionær. Denne fungerer som mellemled mellem ejeren af genstanden og potentielle købere.