Hvad er kommission?

Kommission betyder typisk, at du har fået bemyndigelse til at sælge varer eller værdipapirer for en anden. Det kan også betyde, at du får et vederlag (enten en fast pris eller en procentdel af beløbet) for at gennemføre et salg.

Når du driver forretning, findes der mange forskellige måder at gøre det på. Du kan vælge at købe dine egne varer, som du så sælger videre, men du kan også vælge at få andre til at sælge dine varer for dig eller at tage andres varer i kommission. Kommission finder typisk sted i bilbranchen, i gallerier og i luksusgenbrugsbutikker.

Ved kommission er der altid tale om to parter; nemlig en kommissionær, der er den, der sælger et produkt for en anden part, og en kommittent, som er den, der ejer produktet, til det bliver solgt. Kommissionæren forpligter sig til at sælge til den salgspris, kommittenten har fastsat. Det er også kommissæren, der skal sørge for, at få produktet leveret til køber.

Når du som kommissær sælger produkter for kommittent, har du pligt til at overdrage hele fortjenesten til kommittenten. Men du har også ret til provision af salget. Det vil altså sige, at du får en vis andel af det samlede salg, som du formår at skabe for den enkelte kommittent.